Algemeen vergelijkend onderzoek
com/a/6/01

beheer van steun aan derde landen / buitenlandse betrekkingen

Hoera ik ben er door!

Ik sta op de reservelijst.

Antwoordmodel

Laatste update: woensdag 20/11/2002 21:15


Beste lotgenoten,

Na het concours plaatste ik de volgende oproep:

bereken nu je eu scoreOmdat december nog zo ver weg is en je waarschijnlijk toch wel enig idee wil hebben hoe je er het tijdens het concours vanaf gebracht hebt leek het me handig om de antwoorden van de 4 meerkeuze selectieproeven hier te verzamelen. Graag nodig ik je uit om antwoorden aan te dragen, van commentaar te voorzien en te verbeteren via onderstaand formulier .
Ik zal op deze plaats dan zo spoedig mogelijk het geconsolideerde antwoordmodel publiceren zodat je mee kunt doen aan het, totaal onwetenschappelijke, onderzoekje dat bedoeld is om je enig idee te geven waar je met je score staat.

Inmiddels vele tientallen bijdragen verder is het antwoordmodel zo goed als af. Op een aantal vragen hebben we helaas geen duidelijk antwoord gevonden (mocht je nog een oplossing weten, heel graag!). Ik wil jullie dan nu ook oproepen om deel te nemen aan het onderzoekje zodat we een indruk krijgen hoe onze scores zich onderling verhouden en welk onderdeel door de kandidaten het moeilijkst werd gevonden. De alternatieve antwoorden op vragen die niet definitief beantwoord zijn mag je naar eigen goeddunken hierbij fout dan wel goed rekenen.
Ik wil alle contribuanten heel hartelijk bedanken voor hun kleine en soms heel grote bijdragen.

Nieuw: Bereken je gewogen eindscore.

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Heerschap

Selectieproef a1) steun aan derde landen

1 d 11 c 21 a 31 b
2 c 12 b 22 a 32 d
3 c 13 d 23 c 33 c?
4 b 14 c 24 a 34 a
5 d 15 c 25 b 35 d
6 b 16 b 26 c 36 d
7 b? 17 d 27 c 37 d
8 a 18 a 28 d 38 c
9 c 19 c 29 b 39 a
10 c 20 c 30 c 40 c

argumentatie:
1. Strijd tegen corruptie zou ingevoerd zijn met het Cotonou verdrag zoals het ABC laat zien.
7. De besluitvorming is niet geheel duidelijk. Volgens de artikelen 18 t/m 21 van het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap is er een adviserend comitι van lidstaten verbonden aan het EOF en mag de Commissie geen besluit nemen indien dit comitι daarover een negatief advies afgeeft. In zo'n geval moet het voorstel voorgelegd worden aan de Raad....
14. Ivo: "Uit de MEDA brochure: "With regard to its budget, the MEDA programme draws its resources from the heading B7-410 of the General Budget of the European Communities." dus -c-"
18. JP: "het lukt me niet om op basis van de provisionele gegevens van de OESO over 1999 exact dezelfde percentages als in de antwoorden terug te vinden maar antwoord -a- komt het dichtst in de buurt. "
22. Antwoord -a- niet helemaal duidelijk is of met het "Strategisch Kader voor de armoedebestrijding" het comprehensive development framework bedoeld wordt dan wel de daar binnen toegepaste Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) . Het eerste is een initiatief van de Bank het tweede is een initiatief van de Bank en het IMF (maar het IMF staat niet bij de antwoorden).
23. Antwoord -c- wordt bevestigd door de verordening
33. Frank trekt de bewering van de Commissie als zou zij de grootste humanitaire donor ter wereld zijn in twijfel op basis van OECD statistieken. De ECHO uitgaven zijn niet zo hoog als de uitgaven van de VS als je ze afzet tegen de OECD statistieken betreffende aandeel van de humanitaire hulp in de totale ontwikkelingsinspanning van de VS.
Twee argumenten om toch het antwoord te handhaven: dit besef lijkt nog niet tot de EU te zijn doorgedrongen (EU almanak 2001 zegt over humanitaire hulp: "De EU is de grootste donor van humanitaire hulp ter wereld. De Commissie levert via ECHO 30% van alle humanitaire hulp wereldwijd. De EU-lidstaten nemen met hun nationale beleid nog eens in totaal 25% voor hun rekening.") en bij het ECHO budget wordt ook gewag gemaakt van een "emergency aid reserve" die als P.M. op het budget staat (maar in 2001 € 200 miljoen bedraagt).
Frank geeft niet zo snel op en krijgt van de afdeling voorlichting van ECHO het onderstaande commentaar op zijn vraag of de Commissie daadwerkelijk de grootste humanitaire donor is echter zonder expliciet naar de vraag in het concours te verwijzen:

De deskundige: Simon Horner, afdeling voorlichting ECHO, Europese Commissie Brussel
There are particular difficulties in obtaining accurate global figures about humanitarian aid given that these are sometimes 'hidden' in broader aid budgets and that agencies use different definitions in their calculations (for example, some count rehabilitation as 'humanitarian' and others treat it as 'development'). There are also, of course, the significant exchange rate fluctuations that you mention.
Having said this, I am surprised to see the figure of more than $2 billion for US humanitarian aid for 1999 extracted from the OECD report. Our calculations are based on the following three sources:
- US State Department, Bureau of Population, Refugees and Migration figures (excluding Refugee admissions to US and Refugees to Israel which are included in this budget)
- Figures from USAID Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) annual reports
- Figures from USAID Office of Food for Peace, International Food Assistance Reports - Title II budget (emergency assistance only)
From this, we estimate the following amounts of official US humanitarian aid over the past 4 years:
1997 +/- $1064m
1998 +/- $1202m
1999 +/- $1136m
2000 +/- $1127m
It is quite possible that we have missed some funding elements but the discrepancy is obviously very large and I am afraid I am unable to explain it. On the EU side, the figures are even more complicated. On the website that you mentioned, the European Parliament says that the "EU has now become the world's largest provider of humanitarian aid". The "EU", of course, includes the European Commission and its Member States. Our estimates for the past four years are as follows:
1997 +/- €1097m (ECHO €442m, Other Commission services approx €143m, Member States €512m)
1998 +/- €1620m (ECHO €518m, Other Commission services approx €198m, Member States €904m)
1999 +/- €1701m (ECHO €813m, Other Commission services approx €157m, Member States €731m)
2000 +/- €1276m (ECHO €492m, Other Commission services approx €140m, Member States €644m)
The Member State figures need to be treated with great caution for the reasons I have already mentioned. The "Other Commission services" figures include food aid and contributions to UNHCR by Commission services other than ECHO. ECHO contributions alone, have clearly never exceeded those of all the US agencies combined, but I don't think this would be a fair comparison. There have been years when ECHO was the largest single source of humanitarian funding (by agency).
I should stress that, because of the uncertainty over the figures, we now prefer to use the expression "ECHO is one of the world largest sources of humanitarian funds" (or some similar formula) in our information materials. I realise this doesn't clear up the confusion completely but it is the best I can do with the information I have available at the moment.
Al met al reden om een vraagteken te plaatsen bij het antwoord van 33
35. Antwoord -d- in 1971 waren het er nog 24 nu 49
Van verscheidene zijden heb ik verificatie ontvangen over de antwoorden, alleen vraag 7 (wie neemt de financieringsbesluiten OS) is nog onduidelijk, weet jij het of heb je een link laat het dan weten!

Selectieproef a2) buitenlandse betrekkingen

1 b 11 d 21 b 31 b
2 a 12 a 22 b? 32 d
3 d 13 c 23 d? 33 c
4 d 14 a 24 c? 34 a
5 c 15 c 25 c 35 d
6 c 16 a 26 c 36 d
7 c 17 a 27 c 37 d
8 d 18 d! 28 d 38 c?
9 c 19 c 29 b 39 a
10 a 20 a! 30 c? 40 c

argumentatie:
1 Mario: Het Pact van Brussel 1948 is ouder dan de NAVO 1949. dus -b- ; de vraag is overigens een beetje een instinker, want er staat tussen haakjes (WEU) achter. De WEU zelf is natuurlijk van 1954. Maar het WEU verdrag is niet in Brussel, maar in Parijs gesloten ! ( bron: 250 questions MC, in NL vertaling op blz.102 ).
5 Mario: "ik zie dat daar nog een vraagteken staat, maar ik herinner me dat Pitou van Dijk dit verteld heeft in zijn college, en het staat ook in mijn aantekeningen. Van mij mag het vraagteken weg." ok bij deze.
7 Mario, Robert en Jan (die het op de VN website heeft zien staan) kiezen voor Eleanor Roosevelt. -c-
9 Volgens Mario heeft de Mercosur de grootste uitvoer: "een foldertje van de Commissie, dat stelt:'the EU is traditionally MERCOSURs most important trading partner, between 1985-1992 trade between the two blocks accounted for 26% of the total volume of MERCOSUR'. Sinds 92 is die handel volgens mij alleen maar toegenomen."
14 Robert heeft -a-: "inmiddels opheldering gezocht en gevonden over het russische handelsoverschot. dat is groot. bron : prof. M. Ellman (UvA, internationaal erkend economisch ruslandspecialist - en regelmatig adviseur van de Commissie) argumentatie : de hele afgelopen periode heeft rusland een handelsoverschot gehad met zijn belangrijkste handelspartners - en de EU is veruit de belangrijkste - maar na de devaluatie van 1998 is de import uit de EU ook nog eens ingestort, terwijl de omvangrijke energie-exporten gewoon doorgegaan zijn. conclusie duidelijk."
18. Jan en Mario hebben op internet gevonden dat het antwoord d moet zijn Joegoslavie. Mario: zie onderstaand antwoord van Faber op BB vraag 18 naar de toegekende handelsprefenties. Aangezien de preferenties aan Albanie al op 18 september werden toegekend, lijkt me dit een extra aanwijzing dat die aan FRJ ( nu ook buiten Montenegro ) op 1 december zijn toegekend.

De deskundige: Gerrit Faber, colleges Europese OS en internationale handel, Universiteit Utrecht
(Gerrit Faber was niet op de hoogte van de precieze vraagstelling maar volgens Mario ondersteunt deze reactie het antwoord Joegoslavie)
Op 18 sept. 2000 heeft de Raad van Ministers Regulation 2007/2000 aangenomen waarin autonome handelspreferenties worden toegekend aan Albanie, Bosnie en Herzegovina, Croatie, Kosovo en de Federale Republiek Joegoslavie (voor het laatste land alleen enkele aluminium producten die Montenegro exporteert; toen was nog de boycot tegen Joegoslavie van kracht). Deze maatregelen zijn genomen in het kader van het Stabilisatie en Associatie proces dat moet leiden tot verdragen met de westelijke Balkan-landen. Ik weet niet precies wat de vraag was, maar Bulgarije komt in het hele verhaal niet voor omdat het tot een andere regio hoort. Met Bulgarije is al in 1993 een Europa-overeenkomst afgesloten. Bulgarije heeft een wederkerige handelsovereenkomst leidend tot een vrijhandelsgebied, als voorbereiding op toetreding. Voor de Balkan-landen is dat allemaal veel verder weg. In het rijtje landen past Bulgarije dus niet.

20. Het statuut van het internationale strafhof (artikel 1 en 126) sluit in ieder geval antwoord d uit en lijkt vrijwel zeker antwoord a te suggereren. Dit wordt bevestigd door een deskundige:
De deskundige: Steven Blockmans, college Europese Rechtsorde, Universiteit Leiden
Het juiste antwoord op vraag 20 is a: In 1998 werd te Rome het Statuut van het nog op te richten Internationaal Strafhof vastgesteld in een conferentie van vertegenwoordigers van staten. Na afloop van die conferentie hebben een aantal staten (leden van de VN) het Statuut ondertekend. Er blijven, ook nu nog, ondertekeningen binnendruppelen. Het Statuut treedt pas in werking als een in het Statuut bepaald aantal staten het Statuut heeft geratificeerd. Er wordt verwacht dat dit in de loop van 2002 zal gaan gebeuren.
25 Mario en Robert kiezen allebei -c-: Cairns Group is een club van landen die op het gebied van de internationale handel in agrarische producten samenwerken.
27 JP: "In Brussel is op de 3e LDC conferentie een actieplan afgesloten (altijd een veilige gok bij een conferentie maar ook echt waar)" -c-
35. Antwoord -d- in 1971 waren het er nog 24 nu 49

Selectieproef b) redeneervermogen

1 b 11 b? 21 a 31 c
2 d 12 a 22 d 32 b
3 b 13 c 23 c 33 a
4 d 14 d 24 c 34 c
5 a 15 b 25 a? 35 a
6 d 16 a 26 d 36 b
7 d 17 c 27 b 37 c
8 b 18 d 28 d 38 d
9 d 19 b 29 a 39 b
10 b 20 c? 30 b 40 a

Argumentatie:
Over de teksten komen hele interessante interpretaties binnen:
10. Robert Er hadden 400 groepen om erkenning verzocht, dat zegt evenwel niet dat er precies 400 zijn. Derde zin identiek met uitspraak b. dus -b-; Marie-Jose en Mario kiezen ook -b-;
JP sputtert tegen beter weten nog wat tegen: "het blijkt niet uit de tekst dat de communisten de Chineses Volksrepubliek hebben uitgeroepen. Bovendien hadden de communisten wel wat meer dan een belofte gedaan namelijk een garantie in de grondwet"
11. Robert: Tekst zegt over sjaals alleen dat ze zelfde patroon hadden, niets over verdere weeftechniek. Egyptenaren moesten speciale conserverende behandelingen verrichten, Xinjiangnezen niet, want zout en droogte deden het al dus -c-; Mario denkt ook aan -c-: De tekst zegt alleen dat er in Xinjang sjaals zijn aangetroffen waarvan het weefpatroon heel sterk leek op dat van sjaals die in Halstatt in Oostenrijk zijn gevonden. HOe die sjaals daar gekomen zijn staat er niet. Het kan zijn dat op beide plaatsen op dezelfde manier geweven werd ( dat suggereert antwoord b), maar die sjaals kunnen ook via handelsroutes daar gekomen zijn. De tekst geeft hierover domweg geen uitsluitsel, dus mag je b niet concluderen. Antwoord c daarentegen staat vrijwel zo in de tekst. Het enige wat daarvan weer niet in de tekst staat is dat de Egyptenaren 'heel wat moeite' moesten doen. Toch ligt c voor mij dichter bij de tekst dan b. Marie-Jose heeft ook -c-
JP: blijft voor mij een twijfelgeval omdat ik zelf een sjaal niet snel als kleding zou zien maar ik vind wel dat antwoord -c- lijkt te suggereren dat de conservatie van lichamen in China ook een bewuste daad was net als in Egypte terwijl ik uit de tekst meer proef dat de conservatie toevallig is door de natuurlijke omstandigheden; antwoord b heeft het niet over techniek maar over "op dezelfde manier geweven" dit kan volgens mij ook slaan op het weefpatroon. En Mario's argument dat het niet in de tekst zou staan waar de oostenrijse sjaals vandaan komen klopt niet: ze zijn namelijk geweven door de voorouders van de Kelten.
12. Marie-Jose: -c-
Mario: dit is een moeilijke. De vraag bij antwoord a is: waartegen beschermt dat woestijnzand uit de laatste tekstregel, tegen de ontbinding of tegen al die andere gevaren ? Dat kon ik niet zo uit de tekst halen en heb dus c gekozen. Anderzijds meldt de tweede tekstregel twee opties: de mummies zijn of in staat van ontbinding ( waar dan ook ) of liggen in de open lucht te rotten. Dus c is ook niet op te maken met zekerheid. Misschien dat voor a wel pleit dat het woestijnzand niet tegen grafschennis beschermt, en dus antwoord a toch over blijft. Ik blijf twijfelen, maar het zou misschien toch a kunnen zijn.
JP: je weet niet wat de verhouding is tussen die mummie's die in staat van verbinding verkeren en die in de open lucht liggen te rotten. Bovendien rotten sommigen in kelders dus je kunt nooit op basis van de tekst concluderen dat de meeste in de open lucht liggen te rotten. Verder vind ik het beschermende zand duidelijk op de laatste regels van de tekst slaan dus conservering. ik twijfel niet over -a-
13. Mario: -a-: de hele eerste zin ( vier regels lang ) stelt dit: "Door eenvoudige ademhalingstechnieken toe te passen .... verlaging bloeddruk / verlichting spijsvertering / angst weggenomen / enz. " Antwoord c is niet juist geformuleerd: de ademhaling wordt niet geregeld door een gecontroleerd systeem, maar er staat:"de andere kunnen we zelf controleren". We kunnen dus zelf groepen spieren controleren die weer de ademhaling regelen. Dat is iets anders dan "een gecontroleerd systeem".
JP: het heilzame effect is jouw interpretatie, het staat helemaal niet in de tekst dat bijv. verlaging van de bloeddruk heilzaam is. Het wordt alleen een opmerkelijk resultaat genoemd. De tekst spreekt van 2 reeksen spieren en zenuwen, ik denk dat je zo'n reeks ook wel een systeem mag noemen zeker omdat verder op in het kader van de autonome reeks ook van systeem wordt gesproken.
14. Robert: Met het bouwen bewees H. nog niets, en met het overvaren ook alleen maar dat contact mogelijk was geweest. Die Indianen bouwen nu (nou ja, eind jaren '60) hun boten nog net zo als de Egyptenaren. dus -d-. Rien is het hier mee eens: Er is namelijk niet bewezen dat de volkeren met elkaar in contact zijn geweest, maar dat ze met elkaar in contact "kunnen" zijn geweest (het bewijs dat iets kan is geen bewijs dat het ook gebeurd is).
JP: Ik heb -d- tijdens het concours laten vallen om dezelfde reden als Rob's terzijde: namelijk dit verhaal speelt eind jaren 60 en er is dus geen aanwijzing dat de indianen de boten "nog steeds" bouwen. Er staat ook niet aan wie Heyerdahl het bewees, misschien wilde hij het alleen aan zichzelf bewijzen en daar is hij dan in geslaagd
Mario: volgens mij is geen van de antwoorden goed! Ik heb ook d gekozen, in de hoop dat die indianen dat sinds de jaren 60 nog steeds doen. Het staat er echter niet. Anderzijds kloppen de bezwaren tegen c ook volledig. Eén keer overvaren is nog geen bewijs van contact tussen volkeren. Probleem is dat ik hier al te veel over gehoord en gelezen heb: na zijn overtocht claimde Heyerdahl de zaak bewezen te hebben, en zijn critici beweerden van niet. Maar wat denken die vragenmakers van de Commissie in hun kromme gedachtengangen ?
18. Rien houdt het op a: Er is geen sprake van een "uniek" stelsel, omdat "heel weinig" vissen dit hebben (dus meer dan 1, dus niet uniek). Bovendien is het bijzondere van de haai niet zijn spijsverteringsstelsel (er wordt niet gezegd dat de spijsvertering op zich bijzonder is) maar het feit dat ie zijn temperatuur hoog kan houden (dit heeft invloed op de snelheid van de spijsvertering, niet op de aard van de spijsvertering). Robert is het hier mee eens: M.b.t. c. : Hebben haaien wel of geen kieuwen ? De tekst geeft geen uitsluitsel (alleen dat ze langs die weg geen/minder warmte afgegeven). M.b.t. d : niets anders over spijsvertering gezegd dan dat het door warm bloed sneller werkt, verder wellicht niet uniek. Recente ontdekking snelheden + springen, niet spijsverteringsstelsel. Evenwel : warm bloed = snelle spijsvertering = hoge snelheden. Ook marie-jose heeft a.
Mario: Ik heb d. Ik geloof niet dat het a is, want dat causale verband staat nergens in de tekst. Er staat enerzijds dat ze een hoge lichaamstemperatuur hebben, en dan staat er "Wetenschappers hebben ook ontdekt dat dit roofdier enorme snelheden kan ontwikkelen." Dat is een aparte ontdekking. Het causale verband lijkt wel aanwezig, maar staat niet met zoveel woorden in de tekst. Daaraantegen wordt Ken Goldan geciteerd dat iets "zeer ongewoon is", ja zelfs "er zijn maar heel weinig vissen die dat kunnen". Iets unieks dus. Maar wat precies is uniek ? "Dank zij het warme bloed - verteert vlug - sneller in energie omgezet." Volgens mij is dat de beschrijving van spijsvertering, en daarom kies ik d.
JP: Op de eerste plaats betekent volgens Van Dale uniek niet alleen enig in zijn soort maar ook bijzonder; Ik vind toch dat er 3 losse beweringen in staan die niet door de tekst aan elkaar gekoppeld worden, het causaal verband ontbreekt zodat je volgens mij op basis van de tekst conclusie a niet mag trekken. Maar met 3 tegen een ben ik de weakest link, goodbye... of komt iemand me nog te hulp? Rien neigt in 2e instantie toch naar c omdat ze teveel uit was gegaan van kennis die ze heeft maar die niet in de tekst staat.
19. Mario: 19 ik heb daar a. Heeft iedereen b ? Als productie hetzelfde is als 'van de tekentafel tot op de openbare weg geraken' dan hebben jullie gelijk. Ik dacht meer aan productie in engere zin ( de constructie aan de lopende band)
JP: ja ik denk dat je productie als het gehele proces moet opvatten. Bovendien vertellen die think tanks niet hoe een nieuwe auto er uit moet zien maar komen ze alleen met nieuwe ideeen en behoeften van klanten (die de constructeurs dus in in een nieuwe auto moeten vertalen).
20. Robert gaat voor a: In de tekst staat dat agressief gedrag KAN toenemen, de stelling is dus te stellig. Stelling a. is m.i. korte vorm van de eerste drie zinnen; Marie-Jose idem.
JP: jamaar de tekst zegt toch dat ALLE honden tijd in beslag nemen voor training, m.a.w niet alleen een grotere hond kost veel tijd. Het probleem met grote agressievere honden is dat ze meer moeite hebben om met mensen om te gaan als ze te weinig getraind worden. Als ze worden vastgebonden in de tuin (en dat is niet met een leiband want daarmee wandel/leid je met ze) kan het aggresieve gedrag toenemen. Dus als je ze alleen laat worden ze aggresiever als je ze daarbij ook nog eens vastbindt kunnen ze nog aggresiever worden.
Mario: nog zo'n hersenkraker. Ik heb c. Het argument om c te verwerpen met een verwijzing naar het woordje KAN lijkt me niet juist. Er staat nl: "agressieve gedrag alleen maar kan doen toenemen". In deze taalkundige constructie betekent dit dat er geen andere mogelijkheid is dan dat het agressieve gedrag toeneemt. Afnemen of gelijkblijven zijn geen optie. Wel moet ik toegeven dat dit alleen gezegd wordt van mensen die hun hond ook nog eens vastbinden, en niet in het algemeen van het alleen laten. Dus c heeft een zwakke plek. De zwakke plek van a is dat dat ook geldt voor andere honden, zoals jp terecht opmerkt. Daarmee is de stelling van a echter op zich nog wel juist. Ik vrees dat a wel eens een kans kon maken om toch juist te zijn.
JP: Ik ben het niet met de zwakke plek van c eens er staat namelijk ná de zin over het alleen laten "sommige baasjes binden hun hond buiten vast , hetgeen het aggresieve gedrag alleen maar kan doen toenemen." Dus IS er al sprake van agressie door het alleen laten (en die agressie kan met buiten vastbinden toenemen)
21. Robert houdt het op -a-: In beginsel dezelfde is niet hetzelfde als dezelfde (snapt u het nog ?). Bovendien lijkt het evident dat een blinde andere problemen op te lossen geeft dan een epilepticus, vandaar dat in beginsel een niet onbelangrijke kwalificatie inhoudt. Het verkeerd begrijpen uit de laatste zin wordt gedekt door de eerste stelling.
JP: Daar heb je wel gelijk in zeker omdat wordt gesteld dat Na de gehoorzaamheidstrining speciale vaardigheden krijgen aangeleerd. Wat echter niet in de tekst wordt genoemd is het misdragen van honden, men heeft het immers over verkeerd begrijpen.
Mario: Damn! Weer zo'n moeilijke. Ik heb dezelfde argumentatie gevolgd als Robert en kies dus voor a. Je kunt het woord 'in beginsel'niet zomaar uitvlakken. Anderzijds heeft jp gelijk dat er in de laatste zin alleen wordt gesproken van 'ongewoon gedrag', hetgeen nog geen 'misdragen'is. Dus ????
25. Wordt een beetje raadselachtig gevonden. Het gesuggereerde alternatief -c- lijkt me fout omdat de energie pas vrij lijkt te komen als je na samensmelting de handel ook nog eens in de magnetron verhit.
Mario: Antwoord a is ook niet helemaal goed, want er staat "de fusiemotor lijkt daar een beetje op". Of je daarmee de grenzen van het zonnestelstel haalt is dus niet zeker. Ik heb d gekozen, maar ook met grote twijfel. Bovendien zie ik nu dat in de tekst 'supertankers' staat en geen 'olietankers' dus dat zou ook wel eens fout kunnen lopen. Volgens mij deugt geen van vier antwoorden, maar zou a nog wel eens het meest in de buurt kunnen komen.
jp: omdat de fusiemotor er op lijkt (mario's twijfel ) is antwoord b zeker niet goed, c is ook niet goed vanwege het argument hierboven en d heeft mario zelf al gediskwalificeerd zodat a overblijft.
32.Mario: ik heb a: de laagste ontvangst leveren volgens mij gewoon de appelen op ( nl.100 euro). Simpel toch, of zie ik iets over het hoofd ?
JP: ja jij hebt het over ontvangsten per kg en dat wordt niet gevraagd, het gaat dus om het totaal van oogst * ontvangst en dan kom je op de peren uit. -b- op dezelfde manier kom je bij 31 op kersen uit. 39. Ha een sommetje dat is tenminste duidelijk! tikfout het moet inderdaad -b- zijn

Selectieproef c) algemene kennis EU

1 a 11 c 21 b
2 c 12 a 22 d
3 c 13 c 23 c
4 a 14 a 24 d
5 c 15 d 25 a
6 c 16 a 26 a
7 b 17 d(?) 27 a
8 a 18 a 28 b
9 c 19 c 29 b
10 a 20 c 30 b

argumentatie:
11. Marie-Jose: Antwoord -c- OLAF is een onderdeel van de Commissie ipv -a- een van de Raad afhankelijk orgaan.
Dit staat in de verordening: "Overwegende dat, ter versterking van de middelen voor fraudebestrijding, de Commissie bij Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom(4) en met eerbiediging van het beginsel van interne organisatorische autonomie van elke instelling, intern het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna "het Bureau" genoemd) heeft opgericht en belast met het verrichten van administratieve fraudeonderzoeken; dat zij dit Bureau de uitoefening van zijn voor onderzoekstaken volledige onafhankelijkheid heeft toegekend;" tja...zijn er juristen in de zaal?
In de Europese Almanak 2001, p.79 1ste zin staat: "Olaf is een dienst van de commissie.... opereert echter geheel onafhankelijk van de instellingen en de lidstaten" , veel duidelijker kun je het niet stellen. We gaan er vanuit dat -c- dus het goede antwoord is
17. Antwoord -c- toetredingsonderhandelingen begin besluit door Raad en EP ipv -d- de Europese Raad. Marie-José verwijst daarbij naar art 49 VEU maar gaat dat over de toetredings-**onderhandelingen** of over de toetreding zelf? Op pagina 12 van de EU enlargement brochure staat dat de Europese Raad op advies van de Commissie in december 97 het bal geopend heeft...
Mario: ik heb -d- gekozen, en ik meen dat het juist is. Volgens mij slaat art. 49 VEU (Raad en EP) alleen op de finale goedkeuring van de toetreding. Het besluit om onderhandelingen te beginnen wordt door de Europese Raad genomen, wel op voorstel van de Commissie. Argument: ik werk zelf op het gebied van de toetreding, en heb die ER-besluiten zien nemen, zonder dat iemand ooit repte over een parallel besluit van het EP. Tenzij dit volledig onder het tapijt gemoffeld is, voel ik mij vrij zeker over d als juist antwoord.
Robert: Europese Raad heeft kaders voor een uitbreidingsronde aangenomen, maar de besluiten om onderhandelingen te openen moeten volgens het verdrag door Raad en EP genomen worden, dus -c-
Ook de geraadpleegde deskundige is niet geheel zeker van haar zaak, zoals je kunt lezen in onderstaand kader, zodat het een kwestie van afwachten wordt wat de jury in haar onmetelijke wijsheid als juist antwoord aanmerkt.

De deskundige: Wendy Asbeek Brusse, college uitbreiding, Wetenschappelijke Raad voor het Regerings Beleid
Vraag 17: wie neemt het besluit om toetredingsonderhandelingen te beginnen?

Dit is inderdaad een hele lastige. Volgens mijn infobronnen (o.m. het boekje van Graham Avery, werkzaam bij de Commissie) wordt de beslissing om de onderhandelingen te openen met unanimiteit genomen door 'de Raad' (dus niet de Europese Raad) (pagina 24 tabel en ook 27). Volgens de info op Scadplus (toelichting op de wetgeving) gaat het echter anders: Daar staat letterlijk:

Toetreding van een nieuwe staat tot de Unie
De toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Europese Unie wordt geregeld door artikel 49 (oud artikel O) van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Na de Commissie te hebben geraadpleegd en na de instemming van het Europees Parlement te hebben verkregen, spreekt de Raad zich met eenparigheid van stemmen uit over het openen van de onderhandelingen.

Hier wordt artikel 49 dus niet geïnterpreteerd als een bepaling die alleen de beslissing tot de daadwerkelijke toetreding betreft, maar die ook het openen van de onderhandelingen aangaat. Dit zou betekenen dat antwoord b zou moeten zijn, Maar de 'instemming' van het EP is toch echt iets anders is dan het 'advies' genoemd in antwoord b. Antwoord b zou dan toch niet helemaal correct zijn.

Als ik afga op de praktijk, blijkens de conclusies van de Europese Raad in Luxemburg ligt antwoord d. echter meer voor de hand. Daarin wordt letterlijk gesteld:

The process of accession and negotiation
10. The European Council has considered the current situation in each of the eleven applicant States on the basis of the Commission's opinions and the Presidency's report to the Council. In the light of its discussions, it has decided to launch an accession process comprising the ten Central and East European applicant States and Cyprus. This accession process will form part of the implementation of Article O of the Treaty on European Union. The European Council points out that all these States are destined to join the European Union on the basis of the same criteria and that they are participating in the accession process on an equal footing.

Op grond van deze passage en ook andere verwijzingen in officiële documenten waarin in relatie tot het onderhandelingsproces steeds dezelfde formulering wordt gebruikt ('the European Council has decided to open accession negotiations') zou ik geneigd zijn antwoord d. te kiezen. Ik ben bang dat ik echter geen volledig uitsluitsel kan geven.

20.Robert levert overtuigend bewijs dat het militair comité en staf ingesteld zijn bij de Europese Raad van Helsinki en dus niet in Nice. Of kunnen we nog een stukje juridisch haarkloven door te beweren dat een Europese Raad helemaal niets in kan stellen? -c-
24. twijfel kan worden weggenomen door art 174-lid 2 EG te lezen.
30 Van Robert mag het vraagteken weg: kan m.i. niet anders dan b) zijn (kleine fusies worden niet bekeken, Commissie kan zelf boetes opleggen, sociale staatssteun hoort niet bij de uitzonderingen)


Selectieproef d) eerste vreemde taal (engels)

31 c 41 b 51 c 61 a
32 d 42 c 52 b 62 b
33 a 43 d 53 d 63 c
34 d 44 a 54 a 64 d
35 c 45 d 55 d 65 c
36 b 46 b 56 b 66 c
37 c 47 c 57 b 67 d
38 a 48 a 58 d 68 a
39 b 49 d 59 b 69 b
40 a 50 b 60 a 70 c

argumentatie:
68. reluctant is unwilling zie woordenboek

De deskundige: Hayley Doidge, Hoofd Engels, Linguarama Nederland
Mevrouw Doidge heeft een aantal vragen bevestigd waarover bij een aantal deelnemers onduidelijkheid bestond:

37.Immunisation programmes are widely credited with having prevented numerous deaths from common diseases (-c)
43. Thanks to immunisation, most children will avoid formerly common diseases (-d-)
49. The range of incentives has increased enormously in recent times (-d)

Frank waagt toch nog even het antwoord van de deskundige in twijfel te trekken: 43. is een lastige, toch ga ik, i.t.t. de expertmevrouw, voor b: avert. Want, hoewel avert en avoid vaak als synoniemen genoemd worden (zie diverse woordenboeken), betekent avert in eerste instantie "afwenden", en avoid "vermijden". Volgens mij wordt je nl. eerst aangevallen, waarna de bedreiging wordt weggenomen, i.p.v. dat je niet meer wordt aangevallen. Maar, dubieus wel.


Formulier

dit is een: m.b.t:
naam: e-mail:
antwoorden/
commentaar

Onderzoekje

Hoeveel vragen heb je in totaal goed beantwoord?
minder dan 75 en/of minder dan de helft voor 1 van de onderdelen
75-114
115-124
125-134
135-150
Klik hier voor resultaten
In wel onderdeel heb je relatief de meeste fouten gemaakt (let op algemene EU kennis is slechts 30 vragen de rest 40)
a1) Buitenlandse Betrekkingen
a2) Steun aan derde landen
b) Redeneervermogen
c) Algemene EU kennis
d) Vreemde taal
Klik hier voor resultaten

Bereken je score

Bereken je EU score door per onderdeel het aantal fouten in te vullen (de onderdelen verschillen in weging)
Vakinhoudelijk # fouten
Redeneervermogen # fouten
Algemene EU kennis # fouten
Vreemde taal # fouten

Na het berekenen kun je je score insturen voor opname in het histogram. Stuur, net als meer dan 25 anderen, ook jouw score in!

histogram deelnemersscores

www.heerschap.net GNU-GPL© 2001