US-citizens: don't even look

Nederlandsche Sigarenbond -
afdeling Rome

Welkom op de officiële webpagina van dit prachtige genootschap!

een aangename pietonage in het prachtige Brussel van Brel, Magritte (de pijp als voorloper van de sigaar) en zo meer.

hier binnenkort een volledig verslag van een onzere leden, nu al reeds de volledige fotoreportage

'Non fumate en vento': thema namiddag wandeling des NSBR in den Hoofdstad.(voorjaar 2002)

Ere- en dagelijks lid Heeren Wooning en Hoogeveen betraden rond 17:05 de 1ste klas rookerscoupe te Lullostad om (zoals eerder duidelijk was uitonderhandeld en afgesproken) rond 15:02 in Amsterdam Stazione Centrale te arriveren. Het liep anders. Lulo- naar Hoofdstad betekende dat diverse rookerscoupes in lokale dieselboemels, regionale verbindingstreinen en een enkele Intercity afgewisseld dienden te worden. Daarnaast is de enige sigarensalon te L. stad slechts om de zaterdag tussen 12:06 en 12:18 geopend. Vandaar dat de Heeren dus zonder rookwaar in rookerscoupes hebben gereisd, en aldus met nare onthoudingsverschijnselen diep in de late namiddag, in het Hoofdstadse arriveerden. Een laakbare aktie, waarvan acte, die logischerwijs tot een klachtprocedure, reeds in werking gezet, heeft geleid bij de Raad van Bestuur en Commissarissen van NSBR (navolgens de statuten der vereeniging in oprichting). Desalnietmin werden de lederen gesloten onder het voorwendsel van buitenlid Bot dat de Heer Heerschap wel vast en zeker in gezwinde spoed met zijn fijne keuze uit zijn Nijmegense sigarenkelder in aantocht zou zijn.

Een korte briefing werd genoten door de sigaarlozen, waarbij door kameraad Belt vrijelijk werd geciteerd uit het standaardwerkje 'Hoe & Wat als Provinciaal een dagje overleven in de Hoofdstad'. Niet dat de Heeren werden gedemoniseerd tot provincialen, maar voorbereiding tot meest spontane relletjes (Ajax wint, Ajax veliest, Ajax speelt gelijk, Ajax speelt niet, Ajax hockeyt) en ander laakbaar petty crime gedrag, kan in den Hoofdstad toch immer tot de mogelijkheden behoren. Geen garantie, nimmer, maar in ieder geval werd geen enkel lid bestolen tijdens zijn verblijf op CS! Hulde! Een voorbode op de stevige, gedegen, dagenlange voorbereidingen van Heer B.

Eerste plein: het Stationsplein, met uitkijk over het Damrak. In de gezellige esplanada "In den gulden bulknak" werden helaas geen juiste sigaren aangetroffen, wel leuke ansichtjes voor thuis. De Krakerssigarenhandel annex souveniertent (gespecialiseerd in Japanse toeristen) "De tevreden rooker is geen onruststoker" had gelukkig wel Justus van Mourik in de aanbieding. Rookwaar in bereik voor de bezoekende partij.

Al snel volgde de Dam, als een der pleinen des pleinen in Amsterdam. Toch een knipoogje naar de Italiaanse stiel, met keitjes waar menig fietser en naaldhak in zijn gebleven. Daar volgde de eerste Procureur Vintage van de Heer Wooning, in virtuele vorm welleswaar. Maar het eerlijke Knakje mocht ons aller toch wederom bekoren om zijn eenvoud, volle teugelijke smaak en prettige afdronk rond de huig. En natuurlijk keek het Olifantje ons aan met een glimlach die wij toch allen meedragen des Piazza Minervas….. De verbinding was gelegd, de stemming rokerig.

En daar: een belangrijke mijlpaal werd bestegen: het Rook-Inn! De rooktempel Hajenius was helaas, het was inmiddels ver over 8-en, geheel en al gesloten (een aantal insluipers van de Beursvloer daargelaten). Een fraaie foto kon echter worden gemaakt om eea vast te leggen; met Heer Hoogeveen in verleidelijke stelling. De 2 uur durende rondleiding, belangeloos voorgefinancieerd en georganiseerd door Heer B. had om 14:01 moeten beginnen maar kwam door de ernstige verlating van de sigaarloze Heeren geheel te vervallen. Heer B. hield de stemming vast door te beloven een herkansing voor de Heeren zeker niet uit te sluiten. Dat werd beklonken met een JvM sigaar.

Op het Spui werd de plek des Heils bezocht waar een symbolisch plastiek zakje met wit waterig spul op het Blikken Rijtuig gracieus en mystiek ter hemel was neergedaald, niet veel lang er voor. De sfeer was er nog naar. Een sigaar waard.

Verder en verder, nog zoveel pleinen te doen. Het zou te ver voeren alle prachtige pleinen hier te beschrijven. Het Koningsplein. Restaurant Roma fungeerde als decor voor wederom een fotogeniek plaatje van het Genootschap. Nu volgde het Leidseplein, waar reeds voor het Genootschap een ME busje was gestationeerd als mede een aantal "plaskruisen", die direkt door lid Wooning werden gefêteerd. In de culturele tempel de Balie werd wat gerstenat genuttigd. Inmiddels werd kontakt met Heer Heerschap gelegd voor doorgeven van de coordinaten van het vervolgtraject.

Het Max Euweplein volgde (met negeren van de bakboordzijde dat een erg hoog Almere gehalte in zich herbergt). Daarna cultuurtempel Paradiso. Al snel volgde het Museumplein met interessante gadges voor de Heeren. Cultuurtempel Het Concertgebouw volgde al rap. Het Valeriusplein met het hoogste Saab cabrio gehalte in Nederland mocht er toch ook zijn.

Na een belangenloos bezoek aan huis, haard en hond van Heer Belt en buitenlid Bot, werd een geschikte lokatie gezocht voor verder rooken en eten. Het werd Castro, als ode aan de Havana, uiteraard. Tapas met wijn. Koortsachtig overleg werd gevoerd met Huize Heerschap. Elke ronde tapas en sigaren werden direkt doorgebeld door Heer Heerschap. Hij was ontroerd, dat was duidelijk. Helaas, door een onduidelijke mobiele stoornis naar het achterland, werd het online real time verslag verstoord. Ondertussen concureerden de tapas en de wijn met de sigaren om de hoogste kwaliteit en genootswaarde. Het was Rooms….

Ternauwernood konden Heeren Hoogeveen en Wooning in een taxi worden gedirigeerd om de laatste verbinding die week naar L.stad nog te kunnen halen. Het lukte, de trein werd met ruime marge van 1 minuut gehaald. Het was het waard.

Volgende afspraak: begin september, nazomerpleinen in Amsterdam met herintreding en ontwaking van slapend lid Heer Born. Bienvenidos a la casa hombre!

Sport

De sigarenbond wordt hoe langer hoe sportiever. Werd enkele weken geleden de castelli nog per paard bedwongen. Gisteren was het snot, stoempen en sterven op het enigste fietspad dat Rome rijk is. De dappere rijders in weder en wind waren Jippe, John en JP. Na 27.6 km aan 24km/h gemiddeld met uitschieters tot 42.3 werden de hondurese TORPEDO's beleefd toch dringend afgewimpeld. Het bleef bij een knakje van de Olifant, een knakje van de heren Van Ruysdael en tenslotte nog een wilde Havanna van Hajenius. Daarna was het goed tour kijken (sjamselisee). Deelnemers aan FAO's tourspellen zouden eens op dit plaatje moeten klikken. Het FAO tourspel

Breaking news: ere-lid dreigt met opstappen

Het ere-lid L.A.W. te R. heeft in niet mis te verstane bewoordingen aan onze voorzitter te kennen te geven zijn ere-lidmaatschap op te geven. Reden zou het naar zijn zeggen te veel "vermengen" van activiteiten zijn. Directe aanleiding was een trip naar het Forum Romanum met leden en niet-leden van beiderlei kunne waarbij een el Niño sigaar gerookt werd. Het ere-lid ging eraan voorbij dat deze speciale sigaar was ingebracht door een niet-lid. Desgevraagd reageert onze voorzitter dan ook laconiek met de opmerking dat een ere-lidmaatschap voor het leven is en niet opgezegd KAN worden.

Waar ging het nu eigenlijk over

Op het bijgaande plaatje de producent van de gewraakte Cubaanse sigaren: Don José Manuel Sisto ofwel El Niño. Aangezien de sigaren uit zijn privé voorraad komen zijn ze zoals hij ze lekker vind: niet te sterk van smaak. (Kan ook niet want gemiddeld rookt hij er iedere 45 minuten een). Het bestuur van het genootschap houdt het bovenstaande dan ook eenvoudig op jaloezie van ons ere-lid

el niño

Uit de oude doos

Een fotoreportage over onze activiteit mbt de piazze van Rome. Mocht iemand nog in het bezit zijn van beeldmateriaal van vorige activiteiten (bijv. bewakingsfirma's) : 1. door de parken en 2.onder de bruggen, dan houden wij ons aanbevolen. Heren leden: ook uw bijdrages zijn welkom!

De Spaanse trappen Kruintjes nog mooi dicht

Trevi fontein terras

Pantheon Vetrekkend lid wordt vereeuwigd voor de ere-gallerij

Sign Guestbook View Guestbook

Books Music Enter keywords...


Amazon.com logo